อบรมเชิงปฏิบัติการ “การปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดีตาม ICH-GCP” โดย บริษัทเครือข่ายวิจัยทางการแพทย์เพื่อสังคม จำกัด ร่วมกับ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ
วันที่ 20 – 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม พลเรือตรีเล็ก สุมิตร อาคารพิเคราะห์และบำบัดโรค ชั้น 5 โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ

 Course Outline  หนังสือเชิญ
 โปสเตอร์อบรม  กำหนดการ  ค้นหาใบสมัคร  ตรวจสอบรายชื่อลงทะเบียน

แบบลงทะเบียน

 หากลงทะเบียนเสร็จสิ้นแล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลของท่านได้ หากข้อมูลอีเมลสะกดผิด ท่านอาจไม่ได้รับข่าวสารรวมถึงเอกสารประกอบการบรรรยายที่ทางผู้จัดจะดำเนินการส่งให้ ฉะนั้น เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ลงทะเบียนทุกท่าน กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลอีกครั้ง ก่อนคลิกลงทะเบียน ขอบพระคุณค่ะ


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

คุณกชกร ชุนเจริญ (อัยย์)


☏ 02-9405181-3 ต่อ 718
E-mail: kodchakorn@thaimedresnet.org