โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการวิจัยในมนุษย์
หลักสูตรที่ 2 หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Human Subject Protection : HSP) สำหรับทางด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์และงานวิจัยทางคลินิกที่เป็นมาตรฐาน
ครั้งที่ 4 : วันที่ 4-5 เมษายน 2561 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช

 กำหนดการ  โปสเตอร์อบรม  หนังสือเชิญ  ค้นหาใบสมัคร

แบบลงทะเบียน


สอบถามรายละเอียดการลงทะเบียน

คุณภัสดาภรณ์ นาระวินทร์ (เจี๊ยบ)


☏ 062-875-7624
E-mail: patsadaporn@thaimedresnet.org